BACKUP en PGB

Voor leerlingen met een PGB is er binnen Backup Studiebegeleiding geen mogelijkheid om individuele of groepsbegeleiding aan te bieden.
Binnen de huidige regelgeving is het voor Backup Studiebegeleiding op dit moment niet haalbaar om dit in te vullen.
Mogelijkheden voor individuele begeleiding worden ingevuld door Coerd van der Zwaag en Susanne Dop, maar dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Backup.