Visie Backup Studiebegeleiding

Als studiebegeleidingsinstituut richten wij ons op leerlingen die net starten in het middelbaar of hoger onderwijs. Wij willen een Backup zijn wanneer een leerling vastloopt op studievaardigheden, vakinhoud, zelfvertrouwen, motivatie of nét een extra steuntje in de rug nodig heeft voor bijvoorbeeld het examen.
Wij geloven dat iedere leerling met extra ondersteuning vooruitgang kan boeken en daarom heeft onze begeleiding boven alles een betrokken en persoonlijk karakter.

Wij staan voor:
Vertrouwen:
Wederzijds vertrouwen tussen Backup, leerling, ouders en school is de basis waaruit wij werken.
Uitdagen:
Vanuit de vraag om ondersteuning dagen wij de leerling uit om, mét behulp van onze professionele ondersteuning, stappen vooruit te maken
Ondersteunen:
Met een vaste structuur, planning en veel persoonlijke aandacht gaan we samen de uitdaging aan.

 

"Backup motiveert je en je cijfers gaan ervan omhoog." Feline (HAVO 2)


backup studiebegeleiding 12 s